dimarts, 9 de juliol de 2013

Francesc de Solà de Sant Esteve i d'Oriola

Francesc de Solà de Sant Esteve
(Francesc de Solà de Sant Esteve i d'Oriola)

(Francisco de Solá de Sanesteve)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Noble del Principat de Catalunya
(1???-17??)
Diputat Militar de la Generalitat
(1710-1713)
Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714 Francesc Sola Sant Esteve Diputat Militar 1710 1713 1714
Llinatge, Naixement i Família
(sense dades)
1705, 29-agost. Desde Montserrat al Camp de Barcelona
A resultes del seu desterrament, es refugià a Montserrat amb d'altres membres de l'aristocràcia militar catalana. Durant el Setge Austriacista de Barcelona, a instàncies del Princep Georg von Hessen-Darmstadt, aquests nobles austriacistes passaren a retre obediència a Carles III davant de Barcelona. (NH1-618)
1710, 1-agost. Extracció dels Diputats del General
El 1-ago-1710 foren extrets els Diputats de la Generalitat de Catalunya. (HGC) (NH3-681)
  • Diputat Eclesiàstic (President): F. Antoni de Solanell i de Montellà
  • Diputat Militar: Francesc de Solà de Sant Esteve i d'Oriola
  • Diputat Reial: Josep Vilar
  • Oïdor Eclesiàstic: Fèlix Reig
  • Oïdor Militar: Francesc de Sullà i de Gassol
  • Oïdor Reial: Joan Andreu
1710, 6-desembre. Carta dels Diputats exhortant a la defensa de Girona
El 6-des-1710 els Diputats publicaren carta circular exhortant als pobles de Catalunya a la defensa de Girona. (NH3-501)
1713, 15-gener. Instrucció dels Diputats a l'ambaixador Marquès de Montnegre
El 15-gen-1713 els Diputats de la Generalitat trameteren instruccions a l'ambaixador Marquès de Montnegre. (NH3-728)
1713, 18-gener. Carta dels Diputats exhortant a la defensa de Girona
El 18-gen-1713 els Diputats publicaren carta de la reina Elisabet i declaració dels mateixos Diputats. (NH3-505)
1713, 22-juliol. Extracció dels Diputats del General
El 22-jul-1713 foren extrets els nous Diputats de la Generalitat de Catalunya. (HGC) (NH3-681)
1713, 9-juliol. Favorable a la Guerra a Ultrança; es quedà a Barcelona
El 9-jul-1713 es declarà partidari a la Guerra a Ultrança i es quedà a Barcelona. (NH3-709-711)
1714-1715. Llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña"
Apareix en la llista de "Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a favor del Sr. Archiduque", en la que es determinava el producte líquid de les seves propietats confiscades.
Mort i enterrament
(sense dades)
Família i descendents
(sense dades)
Homenatge i Record
(no en tenim constància)

*Fonts:
              (NH1-618) Narraciones Históricas I, pàg 618
              (NH3-501) Narraciones Históricas III, pàg. 501
              (NH3-505) Narraciones Históricas III, pàg. 505
              (NH3-681) Narraciones Históricas III, pàg. 681
              (NH3-699) Narraciones Históricas III, pàg. 699
              (NH3-728) Narraciones Históricas III, pàg. 728
              (NH3-709-711) Narraciones Históricas III, pàg. 709-711Francisco de Solá de Sant ESteve y de Oriolá

Nació:
En:
FallecidoInformación
Eventos


Familia Inmediata


Francisca Fices y Rull
Su esposa

Ana de Solá de Sant Esteva y Fices
Su hija
<Privado> de Solá de Sant Esteva y Fices
Su hijo o hija

Jaime de Solá de Sant Esteve
Su padre

Eustasia de Oriolá y Tord
Su madre

Raimunda de Solá de Sant Esteve y Oriolá
Su hermana

Biografía

PRÓCERES EN CORTES DE CATALUÑA. por Francisco Morales y Roca
Solá de Sant Esteve.
Don Francisco Solá de Sant Esteve y de Oriolá.
Noble, vecino de Tarrasa. natural de Sant Joan de Oló, Señor de Capmajor, Diputado Militar de Cataluña.
Elevado a la dignidad de Noble el 20-VII-1701.
Cortes 1701 y 1705
Es hijo de Jaime Solá de Sant Esteve, doncell de sant Joan de Oló, Señor de campmajor; nieto de Jaime Rafael Solá, Pagés de Sant Juan de Oló, Señor de Campmajor y biznieto de Jaime Solá, Señor de Honor de Campmajor.
Don Jaime de Solá de Sant Esteve y de Fices.
Noble, hijo del anterior.
Cortes 1705  http://www.myheritage.es/person-2000580_127541661_127541661/francisco-de-sola-de-sant-esteve-y-de-oriola

 http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TJC29.pdf

la junta General de Braços de 1713

1712, setembre, 28.
Barcelona
Carta dels diputats del General als jurats de la Universitat General de l’illa de
Menorca
Arxiu Municipal de Ciutadella (AMC), Correspondència rebuda 1712, s. f.
Molt magnífich señor:
Per medi del doctor Christòphol de Rubí del Vilar, deputat de vostra magnificència per venir a esta cort a fi de posar-se als imperials y reals peus de
la reyna y emperatrís, nostre senyora, (que Déu guart), havem rebut no sols laaffavorida carta de vostra magnificència de data de 10 del corrent, en què  tenim comprès los justos y calificats ressels té eixa isla del dispòtich govern de las tropas inglesas, sinó y també que a boca nos ha avivat los grans ahogos en què·s
troba vostra magnificència, fundats per rahó de la santa fe y mayor servey de
nostre adorat monarcha, y ab aquella vivesa, garbo y desempenyo que·s mereix
vostra magnificència y sab practicar dit doctor Christòphol Rubí y després de
apreciar, com devem, la confiança que eixa isla fa de nostre sinceritat, sempre
molt propercionada a tot lo que puga tenir mira al mayor consuelo, gust y agra
-
do de vostra magnificència y de assegurar que folgaríam dependís únicament
de nostre mà per a què promptament experimentàs lo mayor alívio; ab tot, en
manifestació de nostre bona correspondència, avuy mateix remetem a l’excel·
-
lentíssim
marquès de Montnegre, embaixador del
Principat en
Viena, còpia de
la representació que per part de eixa isla se ha posat en la real mà de la reyna,
recomanant a sa excel·lència passe sos bons officis ab lo rey y emperador, nostre
senyor, per a què vostra magnificència quede ab la tranquilitat que desitjam,
podent restar cert nos alegra<g>rem esta diligència fructifique aquells dichosos
successos que de nostre bon affecte se pot promèter vostra magnificència; a
qui Déu guart molts anys ab las felicitats pot y li pregam.
Barcelona, y setembra
XXVIII de MDCCXII.
Don
Francisco de Solà de Sant Esteve
Los deputats del General del Principat dCatalunya en Barcelona residints.
In Regestro Comuni secundo, fol. LXIIII.
[v] Als magnífichs senyors jurats de la isla de Menorca [Segell de la
Diputació


Els Fizes, patronatge i opulència d'un llinatge de mercaders ...

www.academia.edu/.../Els_Fizes_patronatge_i_opulencia_dun_llinatge_d...
 
http://www.fundacionoguera.com/libros/51%20CLASSE%20DIRIGENT%20Cat.pdf
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada